Ofiarodawcy PDF Drukuj Email
Członkowie i Przyszłość Stowarzyszenia

Stowarzyszenie liczy w tej chwili prawie dwustu członków! Wśród nich są ofiarodawcy wspierający polską Misję regularnie lub wyjątkowo znaczącymi kwotami. Na Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia 21 czerwca 2008 roku ci ostatni zostali przyjęci w poczet członków honorowych. Od października 2003 roku udało się dotąd zebrać juz ponad 70 tysięcy franków! Na poczet pokrycia części pensji Księdza wypłacono: 16.467 franków w 2005 roku, 15.365 franków w 2006 roku, oraz po ok. 20.000 franków w 2007 i 2008 roku.

Głównym beneficjentem Stowarzyszenia jest aktualnie Ksiadządz Przemyslaw Jaroś. Dlatego pozwalam sobie zwrócić się z apelem o dalsze wspieranie działalności Stowarzyszenia, w szczególności przez przystąpienie do niego i regularne wpłacanie składek. Zainteresowanych proszę o kontakt w celu załatwienia niezbędnych formalności.

Prezes Stowarzyszenia

Andrzej FornalskiInformacja o możliwych odliczeniach podatkowych wpłat na Stowarzyszenie Przyjaciół Polskiej Misji KatolickiejNa mocy decyzji kantonalnych władz fiskalnych Stowarzyszenie Przyjaciół PMK uzyskało status organizacji użyteczności publicznej w listopadzie 2006 roku. Jest to niewątpliwy dowód uznania Władz Szwajcarskich dla roli, jaką w tutejszym społeczeństwie odgrywa Polska Misja Katolicka. Oznacza to, ze wpłaty na Stowarzyszenie mogą podlegać odliczeniu od podatku dochodowego zarówno od osób fizycznych jak i prawnych.

W ubiegłych latach nastąpiły spore zmiany w sposobie traktowania odliczeń wpłat dla organizacji użyteczności publicznej. Odliczenie od podatku federalnego wzrosło do 20% dochodu netto. Wiele kantonów uprościło zasady odliczeń, kilka zharmonizowało odliczenia od podatku kantonalnego z podatkiem federalnym, dzięki czemu całkowita kwota możliwych ulg podatkowych wzrosła znacząco. Oto w jaki sposób można uzyskać odliczenie.Zasady ogólne

Można odliczyć od podatku kwoty darowizn na rzecz organizacji użyteczności publicznej zarejestrowanych w Szwajcarii. Większość kantonów określa kwotę minimalną jaką należy wpłacić, aby moc uzyskać odliczenie (np. powyżej 100 franków rocznie), oraz kwotę maksymalną podlegającą odliczeniu (np. nie więcej niż 20% dochodu netto ? po innych odliczeniach ale przed darowiznami). Limity te według poszczególnych kantonów podane są w tabelce poniżej.
Można odliczyć tylko wpłaty dobrowolne. Oznacza to, że w przypadku Stowarzyszeń, obowiązkowe opłaty członkowskie (czyli nasza składka członkowska w wysokości 50 franków) nie podlegają odliczeniu.
Wpłaty muszą być dokonane na konto Stowarzyszenia (nr 17-392865-2) a nie na konto Misji. Misja jest organizacją podlegającą władzom kościelnym i z tego powodu wpłaty na jej konto nie podlegają odliczeniu.
Wpłaty muszą być udokumentowane ? należy zachować potwierdzenie wpłat przesłane na koniec roku. Nie jest konieczne dołączanie go do deklaracji podatkowej, ale czasami urząd może poprosić o dodatkową dokumentację w późniejszym terminie.Podsumowanie

W sytuacji, w jakiej znajduje się nasza Misja, każdy wpłacony "grosik" na jej utrzymanie jest bardzo ważny. Dzięki uzyskaniu statusu Stowarzyszenia użyteczności publicznej, możemy dodatkowo skorzystać z odliczenia podatkowego co, mamy nadzieję, będzie stanowiło dodatkową zachętę do wspierania Misji.

Zwracam uwagę na to że rzeczywista kwota odliczenia zależy od całkowitych dochodów ponieważ kantony w Szwajcarii stosują stopniowe stawki podatkowe. Tak więc im większe dochody, tym większe odliczenie. Kwota odzyskana od urzędu skarbowego może się wahać od kilku do nawet 35% kwoty wpłaconej.

W przypadku osób mieszkających poza kantonem Fryburg (siedzibą Stowarzyszenia), urząd może poprosić o potwierdzenie statusu użyteczności publicznej organizacji. Nie jest konieczne dołączanie go do deklaracji podatkowej, ale może być wymagane w póniejszym terminie. Numer decyzji nadającej Stowarzyszeniu status organizacji użyteczności publicznej został podany na dole strony potwierdzenia wpłat. Jeśli dostaną państwo prośbę o dostarczenie kopii tej decyzji do urzędu skarbowego już po złożeniu deklaracji z odliczeniem, bardzo proszę o kontakt dostarczymy wtedy wymagane potwierdzenie.

Edyta Kubska Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. _____________________________________________________________________

Odliczenia datków dobrowolnych na rzecz organizacji użyteczności publicznej.

Referencja prawna: Art. 33, al.1 let. i LIFD; art. 9 al.2, let i LHID

Poniższa tabela podsumowuje główne zasady odliczeń w poszczególnych kantonach. Szczegółowe zasady odliczeń należy skonsultować z instrukcją podatkową w kantonie zamieszkania.Kanton Maksymalne odliczenie Uwagi
Podatek federalny 20% Od dochodu netto.

Całość przekazanych datków w ciągu roku podatkowego powinna wynosił minimum 100 franków.
AG, BE, BS, FR, GL, NW, OW, SO, SZ, UR, VD, ZG, ZH 20% Od dochodu netto.

Całość przekazanych datków w ciągu roku podatkowego powinna wynosił minimum 100 franków.
AR, TI 10% Od dochodu netto.

Całość przekazanych datków w ciągu roku podatkowego powinna wynosił minimum 100 franków.
JU 10% Od dochodu netto.
AI 20% Od dochodu netto.

Odliczeniu podlegają wpłaty powyżej 100 franków.
BL
Bez jakichkolwiek ograniczeń
GE, GR, VS 20% Od dochodu netto.
LU 20% Od dochodu netto.

Całość przekazanych datków w ciągu roku podatkowego powinna wynosił minimum 100 franków.

Tylko wpłaty dla instytucji uwzględnionych na liście kantonalnej podlegają odliczeniu.
NE 5% Od dochodu netto.

Całość przekazanych datków w ciągu roku podatkowego powinna wynosił minimum 100 franków.
SG 20% Od dochodu netto.

Odliczeniu podlegają wpłaty powyżej 500 franków.
SH 20% Od dochodu netto.

Całość przekazanych datków w ciągu roku podatkowego powinna wynosił minimum 200 franków.

Tylko wpłaty dla instytucji uwzględnionych na liście kantonalnej (lub www.steuern.sh.ch) podlegają odliczeniu.
TG 20% Od dochodu netto.

Odliczeniu podlegają wpłaty powyżej 200 franków, ale maksymalnie 8.000 franków.

Siedzibą Stowarzyszenia jest adres Polskiej Misji Katolickiej w Marly:
Chemin des Falaises 12, 1723 Marly (FR).
Tel. 026 436 44 59 ; Fax . 026 436 44 72 ;e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Deklaracja do pobrania: Pobierz!
 
Stowarzyszenie Przyjaciół Polskiej Misji Katolickiej w Marly © 2009