Aktualności
Notatka z zebrania Zarządu PDF Drukuj Email

1. Zebranie otworzono modlitwą, którą poprowadził ksiądz Przemysław Jaroć, nowy stapendysta Stowarzyszenia

2. Przedstawiono na zebraniu dokument p. Marco Schmid’a, dyrektora narodowego Migratio, dotyczący reorganizacji PMK w Szwajcarii. Dla właciwego zrozumienia podaję w podstawowych zarysach prezentowany w dokumencie tzw. model diecezjalny duszpasterstwa:

  • Duszpastrstwo polskie nie będzie dalej organizowane centralnie dla całej Szwajcarii, lecz przez poszczególne diecezje. Do prowadzenia duszpasterstwa zostaną zaangażowani polsko-języczni księża pracujący na parafiach szwajcarskich. Wyznaczenie księży i ich finansowanie leży w gestii diecezji.
  • Wsród wyznaczonych przez diecezje polskich księży przewidziany jest koordynator, który w 20 % przejmie koordynację zadan narodowych (pielgrzymki, biuletyn informacyjny, etc). Koordynator zapewnia m. in. kontakt z Konferencją Episkopatu Polski (KEP).
  • Opieka nad ośrodkiem w Marly może zostać w przyszłości powierzona księdzu działającemu w rejonie Fryburga.
  • Zmiana istniejącego modelu ogólnoszwajcarskiego na diecezjalny przewidziana jest na dzień 1.01.2013. Personalnie oznacza to, że mandat urzędującego duszpasterza dr Sławomira Kaweckiego kończy się z dniem 31.12.2012.
  • Powyższy model powinień zostać zaaprobowany przez SBK (Schweizer Bischofskonferenz) na posiedzeniu w grudniu br.

3. Przedstawiony model spowodował ożywioną dyskusję, w której dominowała troska o záchowanie Polskiej Misji Katolickiej w Szwajcarii, ośrodka w Marly oraz nominowanego przez KEP koordynatora. Uznano bowiem, że model ten jest powrotem do starej koncepcji polegającej na likwidacji Misji i powierzeniu prowadzenia duszpasterstwa polskim księżom pracującym na parafiach szwajcarskich. Koncepcję tę udało się przed laty odrzucić, dzięki staraniom ówczesnego rektora oraz działającej przy nim Rady Duszpasterskiej Misji. I tym razrm musimy się przed tym za wszelką cenę bronić.

4. Zobowiązano dr. Andrzeja Pazerę do przygotowania odpowiedzi w sprawie prezentowanego przez p. Marcco Schmid’a dokumentu.

5. Sytuacja finansowa Stowarzyszenia jest bardzo trudna. W sposób naturalny spada liczba członków i maleją wpływy. Mimo tego jest pokrycie na rok 2012 na stypendium dla nowego księdza Przemysława Jarocia (ca. 25.000 Sfr).

6. Wydaje się, że nadeszła pora aby definitywnie aktywować Ogolnoszwajcarską Radę Dustpasterską, stanowiącą ogniwo łączące Misję z laikatem. Głos laikatu ma w pertraktacjach z władzami szwajcarskimi pierwszorzędne znaczenie. Bez niego starania o utrzymanie Misji będą niepotrzebnie utrudnione.

7. Termin następnego Walnego Zebrania ustalono na dzien 24.03.2012 o godz. 11:00 w Marly. Zaproszeni są wszyscy członkowie i sympatycy Sowarzyszenia. Zebranie walne ustali termin zebrania Zarządu.


Andrzej Fornalski, prezes

Dietikon, 16.11.2011

 
Komunikat z zebrania walnego w dniu 28.11.09 w Marly PDF Drukuj Email
1. W swoim wystapieniu ks. Rektor potwierdzil potrzebe istnienia Stowarzyszenia z jego narzednym celem, jakim jest zapewnienie finansowania ksiedza, ktory bylby zameldowany w siedzibie Misji w Marly. Rysuje sie perspektywa, ze taki ksiadz zostanie przydzielony do Misji w poczatkach 2010.

2. Zatwierdzono rachunki Stowarzyszenia za rok 2008 wraz z raportem Komisji Rewizyjnej oraz udzielono absolutorium zarzadowi.

3. jednomyslnie zebranie wyrazilo zgode na przedluzenie kadencji zarzadu w dotychczasowym skladzie na nastepne 4 lata, co jest zgodne ze statutem. Na miesce pana Piotra Chrulskiego, ktory zrezygnowal ze swojego mandatu, do Komisji Rewizyjnej wybrano jednoglosnie pania Jolante Glogowska z Lozanny.

Sklad zarzadu jest natepujacy:

Prezes: p. Andrzej Fornalski, Remetschwil,
Czlonkowie z urzedu: Ksiadz Slawomir Kawecki, Rektor PMK, Zurych,
p. Dionizy Simson, Prezes Fundacji O.J.M. Bochenskiego, Winterthur,
Czlonowie z wyboru: p. Andrzej Pazera, Neuchatel, Wiceprezes,
p. Marian Chomiak,Lozanna, Skarbnik,
p. Zenona Bossi, Zurych, Sekretarz,
p. Wieslaw Czerski, Tessin,
p. Andrzej Leszczynski, Visp,
p. Edyta Kubska, Lozanna, ksiegowa,
p. Miroslaw Tlokinski, Genewa,
p. Elzbieta Grabowska, Genewa, protokol,
p. Stanislaw Zawodnik, Genewa,
Komisja Rewizyjna: p. Maria Kulpa, Bazylea, przewodniczaca Komisji,
p. Grazyna Mafli, Lozanna,
p. Jolanta Glogowska Lozanna
Na najblizszym zebraniu zarzad ustali ewentualnie nowy podzial funkcji.

4. Zebranie jednoglosnie akceptuje propozycje p. A.Pazery wplacenia Sfr.18'000 na konto Administracji Diecezjalnej we Fryburgu dla zapewnienia stypendium ksiedzu majacemu przybyc do Marly w roku 2010, tak aby stypendium to wynosilo Sfr.1'500.- netto na miesiac. Nasza wplata na 2009 nie zostala wykorzystana do konca (pozostalo do dyspozycji ok.Sfr.4'000.-).

5. Ustalono nastepujace daty najblizszych zebran:
- zebranie zarzadu: 13.03.2010, godz. 11:00 w Marly
- zebranie walne: 5.06.2010, godz. 11:00 w Marly

Andrzej Fornalski, prezes
14.01.2010

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 Następna > Ostatnie >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
Stowarzyszenie Przyjaciół Polskiej Misji Katolickiej w Marly © 2009