PDF Drukuj Email

Witamy na Stronie Przyjaci Polskiej

Misji Katolickiej w Szwajcarii

z jej siedzib w Marly.

Mona tu znale informacje i dokumenty dotyczce naszej dziaalnoci.

Mamy nadziej, e strona dostarczy atwiejszy dostp do orodkw polskich i katolickich pomoe Ci zachowa swoj wiar i tradycj na ziemiach polskich w Szwajcarii.


Zarzd Stowarzyszenia
Drodzy Czonkowie i Sympatycy Stowarzyszenia Przyjaci PMK,

Zblia si kolejny, 68 ju rok, od powstania Polskiej Misji Katolickiej z siedzib w Marly, a zarazem 14 rok dziaalnoci naszego Stowarzyszenia, powoanego do ycia przez Walne zebranie 14 stycznia 2004. Byo to spowodowane narzucon nam reorganizacj misji obcojzycznych, a gwnie tendencj do ograniczenia centralnej roli naszej Misji, zaliczonej do mniejszociowych, w porwnaniu do trzech rzeczywicie najwikszych (woskiej, portugalskiej i hiszpaskiej).


Ilociowo nasza emigracja bya wtedy nieporwnywalnie mniejsza, a rodki finansowe lokalnego Kocioa malay i dalej systematycznie malej. Akt powoania do ycia Stowarzyszenia by nasz wspln mobilizacj, za ktr po tych minionych latach moemy by wdziczni Opatrznoci Boej. Stao si to take midzy innymi dlatego, e mielimy wrd nas wtedy jeszcze licznych najstarszych emigrantw, najbardziej oddanych sprawie. Niewielu ju ich zostao dzisiaj z nami, a moliwoci podrowania i czasowego pobytu poza Polsk, wizyty i powroty do niej s nieporwnywalnie atwiejsze, zwaszcza od 2011 roku kiedy Konfederacja otwara si take na Polsk.


I cieszymy si z tego wszyscy. Ma to jednak i drug stron medalu, ktr jako stowarzyszenie odczuwamy coraz bardziej. Ubyo nas bardzo wielu. Pomoc Ksidza-studenta, ktrego zatrudniamy poprzez nasze stypendium, sprawdzia si i sprawdza od lat i jest ogromnym wsparciem i koniecznoci zarazem. Cieszymy si bardzo, e poszczeglne orodki duszpasterskie dziaaj w tak wielu miejscach i funkcjonuj dobrze, ale pamitajmy, e najpewniejszym i jedynym, bo cakowicie naszym, jest tylko Marly, ten jedyny dar, ktry otrzymalimy i o ktry wraz z Fundacj Ojca J.M.Bocheskiego musimy dba sami. Fundacja zapewnia infrastruktur materialn ale nie ma prawa zatrudni nikogo do posugi duszpasterskiej. Jak moe jednak wspiera take i nas systematycznie od lat.


Na wiosn po Walnym zebraniu opublikujemy szczegowe dane finansowe. Wierzymy gboko, e z Pastwa pomoc, Drodzy Czonkowie i Sympatycy, tak to nieodzowne materialne jak i modlitewne Wasze wsparcie zapewni kolejne lata dla nas i naszych nastpcw, doceniajcych ogromn rol naszej PMK.


yczc Pastwu radosnych, bogosawionych wit Boego Narodzenia i Dobrego 2018 Roku dzikujemy z gry za Wasze dobro i zaufanie, ktre nam okazujecie od samego pocztku.


Zarzd i KomisjaRewizyjna StowarzyszeniaJestemy w internecie pod linkiem www.stowarzyszenieprzyjaciolpmkwmarly.com.

Dzikujemy za powicenie czasu na przeczytanie i przemylenie tych kilkunastu zda, ktre do Pastwa kierujemy.

yczymy radosnych wit Wielkiej Nocy, wit Zmartwychwstania Naszego Pana,

w ktrym yjemy i do ktrego wszyscy zmierzamy.

Zarzd StowarzyszeniaStowarzyszenie Przyjaci Polskiej Misji Katolickiej w Szwajcarii

Na dzie dzisiejszy jestemy jedyn oglnoszwajcarsk organizacj zrzeszajc

polskich katolikw w Szwajcarii.

Chcesz by informowany o dziaaniu polonijnego duszpasterstwa w Szwajcarii ?

Chcesz pomaga utrzyma przy yciu tutejsz Polsk Misj Katolick

i interesuje Ci Jej przyszo?

Chcesz mie swj wkad w Jej dziaalno ?

Popierasz fundowanie stypendium dla polskiego ksidza ?

Interesuje Ci jak dysponujemy wpatami naszych darczycw ?

Jeste wdziczny za istnienie polskiej Kaplicy i domu PMK w Marly ?


Stowarzyszenie Przyjaci Polskiej Misji Katolickiej w Szwajcarii

Na dzie dzisiejszy jestemy jedyn oglnoszwajcarsk organizacj zrzeszajc

polskich katolikw w Szwajcarii.

Chcesz by informowany o dziaaniu polonijnego duszpasterstwa w Szwajcarii ?

Chcesz pomaga utrzyma przy yciu tutejsz Polsk Misj Katolick

i interesuje Ci Jej przyszo?

Chcesz mie swj wkad w Jej dziaalno ?

Popierasz fundowanie stypendium dla polskiego ksidza ?

Interesuje Ci jak dysponujemy wpatami naszych darczycw ?

Jeste wdziczny za istnienie polskiej Kaplicy i domu PMK w Marly ?

Jeli tak, zapraszamy Ci gorco na

Walne Zebranie Stowarzyszenia Przyjaci PMK w Szwajcarii

w sobot, dnia 18-go marca 2017 o godz.10.30

w siedzibie PMK w Marly

Proponowany porzdek obrad:

  1. Msza wita
  2. Otwarcie zebrania, lista obecnoci, przyjcie porzdku obrad
  3. Przyjcie protokou z Walnego Zebrania w dniu 12.03.2016
  4. Sowo ks.Rektora : aktualna sytuacja PMK i perspektywy na nadchodzce lata
  5. Sowo aktualnego stypendysty Stowarzyszenia : wkad w prac Misji
  6. Sowo Prezesa Fundacji im.o.Bocheskiego : finansowe wsparcie dla PMK
  7. Raport Prezesa Stowarzyszenia : nasza rola w dalszej dziaalnoci PMK
  8. Przyjcie rachunkw 2016 i sprawozdania Komisji Rewizyjnej oraz budetu 2017
  9. Wolne wnioski
  10. Ustalenie daty nastpnego zebrania

Andrzej Pazera

Prezes Stowarzyszenia Przyjaci PMK

 
Stowarzyszenie Przyjaciół Polskiej Misji Katolickiej w Marly © 2009