Strona Główna PDF Drukuj Email

 

Witamy na Stronie Przyjaciół Polskiej

Misji Katolickiej w Szwajcarii

z jej siedzibą w Marly.

 

 

Można tu znaleźć informacje i dokumenty dotyczące naszej działalności.

Mamy nadzieję, że strona dostarczy łatwiejszy dostęp do ośrodków polskich i katolickich pomoże Ci zachować swoją wiarę i tradycję na ziemiach polskich w Szwajcarii.


Zarząd Stowarzyszenia

 

Drodzy Członkowie i Sympatycy wspierający nasze Stowarzyszenie,           Grudzien 2016

Jak zawsze było tak i teraz, po naszym jesiennym zebraniu, chcemy przekazać Wam kilka informacji o  kondycji naszego Stowarzyszenia. Dwukrotnie  w "Wiadomościach” PMK publikowaliśmy  program i zaproszenie  na nasze zebranie, zachęcając każdego komu funkcjonowanie naszej PMK  i nasze jest szczególnie bliskie do przybycia.Od członków zarządu mieliśmy kilka usprawiedliwień z różnych powodów i ten fakt  nawet nas cieszy bo świadczy, że  chcieli być  z  nami ale bywają sytuacje,  także ostatniej chwili, które to komplikują.Było nas na zebraniu łącznie z Księdzem Koordynatorem Profesorem Krzysztofem Wojtkiewiczem i naszym stypendystą Księdzem Łukaszem Szydełko 13 osób w sobotę 5-ego listopada. Rozpoczęliśmy zebranie Mszą świetą za wszystkich żyjących a także za już zmarłych naszych członków i sympatyków.Nasza sytuacja jako stowarzyszenia zmieniła się od początku  tego roku, ponieważ musieliśmy przejąć bezpośrednio rolę "pracodawcy naszego stypendysty" na siebie gdyż zmieniły się zasady administracyjnego uzyskiwania pozwolenia na  jego pobyt w Marly. Uzyskanie pozwolenia jest administracyjnie i automatycznie  zarazem powiązane  z ponoszeniem wszelkich opłat socjalnych,  co oznacza wzrost kosztów o około 18% rocznie  jeżeli chcemy aby Ksiądz-stypendysta  otrzymywał nadal od  nas  1500 Frs netto miesięcznie jak to było dotychczas. Dodatkowo ksiądz musi z tego sam zapłacić tutejsze ubezpieczenie zdrowotne bo polskie turystyczne jest niewystarczające.Na ten rok ustaliliśmy,  że przejmujemy tę rolę i koszty na siebie, aż do sierpnia 2017 roku. Roczne wpływy na konto stowarzyszenia dotychczas i także za ten rok pokrywają około 50 % naszych zobowiązań. Że istniejemy dalej to tylko dlatego że były wielokrotne okresy po 2-3 miesiące i dlużej  gdy nie było Księdza-stypendysty albo czasowo obniżaliśmy  stypendium. Ratuje nas także pomoc Fundacji im. O.J.M.Bocheńskiego.

Na Walnym zebraniu wiosną 2017 roku przeanalizujemy ponownie sytuację i razem podejmiemy taką decyzję jaka okaże się możliwa. Zdajemy sobie sprawę, jako zarząd, że ciągle prosimy Was Drodzy Członkowie i Sympatycy o wierność i wspieranie naszej sprawy nie tylko pamięcią i modlitwą ale także Waszymi składkami - darami, które pozwalają nam działać już prawie 13 lat. Mamy satysfakcję, że to się udawało ale i nie ukrywamy obaw i zatroskania o przyszłość. Nie mamy na czym zaoszczędzić bo funkcjonowanie zarządu jest całkowicie i absolutnie nieodpłatne - gratisowe chociaż jego członkowie przyjeżdżają także z ponad 100 kilometrów, z oddalonego Wintherturu, Genewy a nawet Tesynu.
Nie ukrywamy także, że ubywa nam członków, tych z najdłuższym stażem a bardzo wiernych sprawie, bo wykrusza się ta  "najstarsza emigracja". O nowych członków i sympatyków staramy się ale z niewielkim skutkiem.Musimy zarazem mieć przynajmniej 2-letnie pokrycie wydatków aby móc zwracać się z prośbą o oficjalne pozwolenie na pobyt naszego Księdza-stypendysty.

Fundacja im. Ojca J.M. Bocheńskiego troszczy się o remonty, o bazę materialną i funkcjonowanie naszej siedziby PMK w Marly i chociaż dotychczas wspierała nas hojnie i wielokrotnie, w związku ze swymi zmiennymi zyskami, na przykład choćby ostatnio malowaniem i nowym oświetleniem kaplicy w Marly, nie będzie mogła nas wesprzeć  w najbliższym roku. Dlatego jeszcze raz wyrażając każdemu z Państwa osobno naszą ogromną wdzięczność prosimy nie zapominajcie o nas.Stowarzyszenie Przyjaciół Polskiej Misji Katolickiej w Szwajcarii

 

Na dzień dzisiejszy jesteśmy jedyną ogólnoszwajcarską organizacją zrzeszającą

polskich katolików w Szwajcarii.

Chcesz być informowany o działaniu polonijnego duszpasterstwa w Szwajcarii ?

Chcesz pomagać utrzymać przy życiu tutejszą Polską Misję Katolicką

i interesuje Cię Jej przyszłość?

Chcesz mieć swój wkład w Jej działalność ?

Popierasz fundowanie stypendium dla polskiego księdza ?

Interesuje Cię jak dysponujemy wpłatami naszych darczyńców ?

Jesteś wdzięczny za istnienie polskiej Kaplicy i domu PMK w Marly ?


Jeśli tak, zapraszamy Cię gorąco na

Walne Zebranie Stowarzyszenia

Przyjaciół PMK w Szwajcarii

w sobotę, dnia 18-go marca 2017 o godz.10.30

w siedzibie PMK w Marly

 

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Msza Święta
 2. Otwarcie zebrania, lista obecności, przyjęcie porządku obrad
 3. Przyjęcie protokołu z Walnego Zebrania w dniu 12.03.2016
 4. Słowo ks.Rektora : aktualna sytuacja PMK i perspektywy na nadchodzące lata
 5. Słowo aktualnego stypendysty Stowarzyszenia : wkład w pracę Misji
 6. Słowo Prezesa Fundacji im.o.Bocheńskiego : finansowe wsparcie dla PMK
 7. Raport Prezesa Stowarzyszenia : nasza rola w dalszej działalności PMK
 8. Przyjęcie rachunków 2016 i sprawozdania Komisji Rewizyjnej oraz budżetu 2017
 9. Wolne wnioski
 10. Ustalenie daty następnego zebrania

 

 

Andrzej Pazera
Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół PMK

 


Stowarzyszenie Przyjaciół Polskiej Misji Katolickiej w Szwajcarii

Na dzień dzisiejszy jesteśmy jedyną ogólnoszwajcarską organizacją zrzeszającą

polskich katolików w Szwajcarii.

Chcesz być informowany o działaniu polonijnego duszpasterstwa w Szwajcarii ?

Chcesz pomagać utrzymać przy życiu tutejszą Polską Misję Katolicką

i interesuje Cię Jej przyszłość?

Chcesz mieć swój wkład w Jej działalność ?

Popierasz fundowanie stypendium dla polskiego księdza ?

Interesuje Cię jak dysponujemy wpłatami naszych darczyńców ?

Jesteś wdzięczny za istnienie polskiej Kaplicy i domu PMK w Marly ?

Jeśli tak, zapraszamy Cię gorąco na

Walne Zebranie Stowarzyszenia Przyjaciół PMK w Szwajcarii

w sobotę, dnia 18-go marca 2017 o godz.10.30

w siedzibie PMK w Marly

Proponowany porządek obrad:

 1. Msza Święta
 2. Otwarcie zebrania, lista obecności, przyjęcie porządku obrad
 3. Przyjęcie protokołu z Walnego Zebrania w dniu 12.03.2016
 4. Słowo ks.Rektora : aktualna sytuacja PMK i perspektywy na nadchodzące lata
 5. Słowo aktualnego stypendysty Stowarzyszenia : wkład w pracę Misji
 6. Słowo Prezesa Fundacji im.o.Bocheńskiego : finansowe wsparcie dla PMK
 7. Raport Prezesa Stowarzyszenia : nasza rola w dalszej działalności PMK
 8. Przyjęcie rachunków 2016 i sprawozdania Komisji Rewizyjnej oraz budżetu 2017
 9. Wolne wnioski
 10. Ustalenie daty następnego zebrania

Andrzej Pazera

Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół PMK

 
Stowarzyszenie Przyjaciół Polskiej Misji Katolickiej w Marly © 2009